כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
20
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
20.0
שנת הקמה:
2000
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שכ כפר עקב
כתובת למכתבים:
יפו 0000
טלפון:
02-6567127
מנהל/ת:
עבד אלפתאח עביר
מפקח/ת:
אמל דרויש
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
20
בנים:
4
בנות:
16
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 4 16 20.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017