בית ספר אור וערכים ביתר עילית

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ביתר עילית
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
אברהם אורן
חמישון טיפוח יסודי
5
עשירון טיפוח יסודי
9
אשכול למ"ס רשות
1
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0.4%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

569
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.2%
עולים
99.8%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

10,441,132 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

8,437,123 ₪
עלות שעות הוראה
8,372,498 ₪
עלות שכר - קורונה
64,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,004,009 ₪
שירותי היקף
605,172 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
58,048 ₪
חינוך מיוחד
74,750 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-101,909
רכישות חוזים והקצבות
1,276,779 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
91,169 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
428,556 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
18,076 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.7

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'