כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
578
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
24.1
שנת הקמה:
2000
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
בנין דוד 3
כתובת למכתבים:
ביתר עילית ת.ד. 50028, ביתר עילית
מיקוד:
9050101
טלפון:
02-5808241
פקס:
02-5803130
מנהל/ת:
אברהם אורן
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
578
בנים:
578
בנות:
0
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 76 0 25.3
ב 3 82 0 27.3
ג 3 66 0 22.0
ד 3 76 0 25.3
ה 3 71 0 23.7
ו 3 69 0 23.0
ז 3 71 0 23.7
ח 3 67 0 22.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017