כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
117
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
11.7
שנת הקמה:
2001
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ילין דוד 41
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 28401, ירושלים
טלפון:
02-6523192
פקס:
02-6524523
דוא"ל:
orahaz1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ליזה סוויאד
מפקח/ת:
רות אלמלח
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אדני בניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
117
בנים:
0
בנות:
117
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 39 19.5
י 3 0 31 10.3
יא 2 0 15 7.5
יב 2 0 22 11.0
יג 1 0 10 10.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016