בית ספר אוהל ברכה ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יג
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אדני בניה
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
ליזה סוויאד
חמישון טיפוח חט"ע
4
עשירון טיפוח חט"ע
8
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
6.7%
חציון וותק הוראה
20.5 שנים
בחינוך טכנולוגי
100.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
50.0%
שילוב חינוך מיוחד
21.4%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

0
מורים
30
מורות

תלמידים

0
בנים
112
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,654,327 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,630,237 ₪
עלות שעות הוראה
5,630,237 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

24,090 ₪
שירותי היקף
‎-78,213 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
10,646 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
13,521
התחשבנות רשויות
‎-1,440
רכישות חוזים והקצבות
59,576 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
50,306 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
14.0