כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,686
כיתות:
63
תלמידים בכיתה:
26.8
שנת הקמה:
2001
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית חנינא החדשה
כתובת למכתבים:
בית חנינא החדשה ת.ד. 21370, ירושלים
מיקוד:
9121301
טלפון:
02-5854007
פקס:
02-6563969
מנהל/ת:
הודה קיקיה
מפקח/ת:
מוחמד כנעאני
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
מנזר רוזרי
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
103
תלמידים:
1,686
בנים:
0
בנות:
1,686
כיתות:
63
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 0 143 35.8
ב 4 0 136 34.0
ג 5 0 145 29.0
ד 5 0 139 27.8
ה 6 0 148 24.7
ו 6 0 158 26.3
ז 6 0 157 26.2
ח 6 0 148 24.7
ט 6 0 144 24.0
י 6 0 134 22.3
יא 5 0 117 23.4
יב 4 0 117 29.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017