כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
99
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
19.8
שנת הקמה:
2000
רשות:
גוש עציון
פרטי קשר
יישוב:
ראש צורים
כתובת:
ראש צורים
כתובת למכתבים:
ראש צורים, ראש צורים
מיקוד:
9093800
טלפון:
02-9933889
פקס:
02-9938135
מנהל/ת:
אביגיל נבו
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מרכז ישיבות בני עקיבא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
99
בנים:
0
בנות:
99
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 27 27.0
י 1 0 29 29.0
יא 2 0 25 12.5
יב 1 0 18 18.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017