בית ספר אמי"ת איתן מעלה אדומים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
ירושלים
רשות
מעלה אדומים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יג
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
נשי "אמית"
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
דניאל יעקב בארי
חמישון טיפוח חט"ב
3
חמישון טיפוח חט"ע
3
עשירון טיפוח חט"ב
6
עשירון טיפוח חט"ע
5
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
47.1%
חציון וותק הוראה
10.5 שנים
בחינוך טכנולוגי
80.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
20.9%
שילוב חינוך מיוחד
16.9%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

39
מורים
31
מורות

תלמידים

444
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

2.5%
עולים
97.5%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

18,955,222 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

17,090,664 ₪
עלות שעות הוראה
17,055,664 ₪
עלות שכר - קורונה
35,000 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,864,558 ₪
שירותי היקף
928,841 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
39,066 ₪
חינוך מיוחד
133,034 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-117,152
רכישות חוזים והקצבות
794,349 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
86,420 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
818,861 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
42,418 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
22.3

מיצ"ב - הישגים לימודיים

אנגלית ח'

עברית ח'

מתמטיקה ח'

מדע וטכנולוגיה ח'

מיצ"ב - אקלים בית ספרי

יחסים בין באי בית הספר

יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים

יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי
ז-ט
65%
י-יא
67%
כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי
ז-ט
36%
י-יא
35%
לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר ללימודים
ז-ט
62%
י-יא
55%
לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל
ז-ט
60%
י-יא
54%

שותפות הורים בבית הספר

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו
המורים
100%
י-יא
95%
להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה
המורים
80%
י-יא
90%
הורי התלמידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם
המורים
83%
י-יא
90%
המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם
המורים
80%
י-יא
59%

עבודה שיתופית של מורים בבית הספר

מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו בהשתלמויות
המורים
79%
י-יא
80%
פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות
המורים
64%
י-יא
65%
המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) בעבודה שיתופית
המורים
54%
י-יא
80%
מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו
המורים
71%
י-יא
95%
מנתחים יחד תשובות שגויות של תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם
המורים
57%
י-יא
47%
מפתחים יחד חומרי הוראה-למידה
המורים
85%
י-יא
74%
משתפים זה את זה בלבטים ובקשיים בהוראה
המורים
86%
י-יא
100%
דנים יחד בתכנית העבודה הבית ספרית בתחום הדעת
המורים
71%
י-יא
95%

קליטה וליווי של עו"ה חדשים ובעלי תפקידים בבית הספר

בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת מורים חדשים
המורים
83%
י-יא
82%
בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת בעלי תפקידים חדשים
המורים
60%
י-יא
67%
בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'
המורים
78%
י-יא
75%
הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים
המורים
86%
י-יא
90%
בבית הספר לכל מורה מתמחה או מורה חדש מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו
המורים
83%
י-יא
89%

הוראה, למידה והערכה

התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה

לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד
ז-ט
24%
י-יא
34%
בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים
ז-ט
25%
י-יא
36%
התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים
ז-ט
57%
י-יא
63%
המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש
ז-ט
30%
י-יא
41%

מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות

כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים יודעים על כך
ז-ט
64%
י-יא
65%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה
ז-ט
56%
י-יא
48%
בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא תהיה אלימות
ז-ט
53%
י-יא
78%

מעורבות באירועי אלימות

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי
ז-ט
31%
י-יא
30%
בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד
ז-ט
24%
י-יא
15%
בחודש האחרון תלמיד השתמש בחפץ כדי לפגוע בי
ז-ט
5%
י-יא
11%
בחודש האחרון תלמיד נתן לי מכות חזקות
ז-ט
7%
י-יא
11%
בחודש האחרון תלמיד איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי הלימודים
ז-ט
8%
י-יא
15%
בחודש האחרון תלמיד סחט ממני באיומים כסף, אוכל או דברי ערך
ז-ט
2%
י-יא
9%
בחודש האחרון תלמיד ניסה לשכנע אחרים לא לדבר איתי
ז-ט
8%
י-יא
9%
בחודש האחרון תלמיד הפיץ עליי שמועות לא נכונות כדי לפגוע בי
ז-ט
10%
י-יא
7%
בחודש האחרון הטילו עלי חרם
ז-ט
2%
י-יא
13%

קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים

רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים
ז-ט
64%
י-יא
72%
רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות כדי להשתפר בלימודים
ז-ט
72%
י-יא
78%
כשתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר
ז-ט
68%
י-יא
83%
כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות מה נכון ומה צריך לשפר
ז-ט
64%
י-יא
59%
כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או בעבודה, רוב המורים עוזרים לו להבין למה זה קרה
ז-ט
64%
י-יא
67%
רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני שממשיכים לנושא הבא
ז-ט
58%
י-יא
57%

אסטרטגיות ללמידה עצמית

בזמן למידת חומר חדש אני מנסה לסדר אותו לעצמי באופן שיעזור לי ללמוד (למשל: כותב ראשי פרקים, מדגיש קטעים מרכזיים, כותב סיכומים וכו')
ז-ט
41%
י-יא
50%
אם אינני מבין חומר כלשהוא, אפנה למישהו לבקש סיוע (למשל: למורה, לתלמיד אחר וכו')
ז-ט
76%
י-יא
76%
אחרי שאני לומד חומר חדש אני בודק את עצמי: האם הבנתי את הרעיונות המרכזיים? אילו רעיונות לא הבנתי במידה מספקת ואני זקוק לחיזוק? וכו'
ז-ט
47%
י-יא
38%
פעמים רבות אני מנסה להרחיב את הידע שלי על נושאים שנלמדים בבית הספר (למשל: באמצעות קריאה בספרים, באמצעות חיפוש מידע באינטרנט וכו')
ז-ט
38%
י-יא
36%

מוגנות והתנהגות נאותה

פרקטיקות הוראה-למידה-הערכה

המורים בבית הספר מכוונים אותנו ללמוד בדרכים שונות כגון עבודות חקר, תצפיות ופרויקטים
ז-ט
66%
י-יא
70%
המורים בבית הספר מעריכים את העבודה שלנו לא רק על פי מבחנים אלא גם על פי מידע אחר
ז-ט
74%
י-יא
59%
המורים בבית הספר מעודדים אותנו להיות פעילים במהלך הלמידה, למשל לשאול שאלות ולהציג עבודות
ז-ט
68%
י-יא
67%
במהלך השיעורים המורים מקשרים את החומר הנלמד לנושאים נוספים למשל למקצועות אחרים
ז-ט
69%
י-יא
65%
רוב המורים מטילים עלינו משימות של עבודה משותפת עם תלמידים אחרים
ז-ט
63%
י-יא
74%
תלמידים בכיתתי עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת השיעורים
ז-ט
46%
י-יא
60%

מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה

אני מרגיש סקרנות ועניין כלפי הדברים שאני לומד בבית הספר
ז-ט
50%
י-יא
54%
הדברים שמלמדים בבית הספר מקנים לי ידע רב וחשוב
ז-ט
66%
י-יא
63%
אני בטוח שאוכל להצליח בלימודים גם אם המשימות יהיו קשות
ז-ט
74%
י-יא
83%
הדברים שאני לומד בבית הספר עוזרים לי גם מחוץ לשעות הלימודים
ז-ט
60%
י-יא
67%
אני נהנה מהדברים שאני לומד בבית הספר
ז-ט
43%
י-יא
52%

תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה

רוב המורים מסבירים באופן ברור את החומר שהם מלמדים
ז-ט
68%
י-יא
75%
רוב המורים שלי מלמדים באופן שגורם לי להבין את החומר
ז-ט
62%
י-יא
67%
רוב המורים שלי יודעים ללמד טוב
ז-ט
61%
י-יא
72%
רוב המורים מלמדים באופן מעניין המעורר חשק להקשיב להם וללמוד
ז-ט
38%
י-יא
51%
רוב המורים מלמדים באופן שמעודד אותי לחשוב על החומר ולהתעמק בו
ז-ט
43%
י-יא
57%

ניהול פיתוח הצוות החינוכי

מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ההוראה
המורים
64%
י-יא
52%
מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה
המורים
86%
י-יא
57%
המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו
המורים
73%
י-יא
38%

שביעות רצון מבית הספר

תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר

אני אוהב להיות בבית הספר
ז-ט
59%
י-יא
74%
גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר
ז-ט
66%
י-יא
71%
טוב לי בבית הספר
ז-ט
75%
י-יא
85%

שביעות הרצון של המורים מבית הספר

אתה שבע רצון מעבודתך כמורה
המורים
87%
י-יא
90%
אתה לא חש שהתעייפת מעבודת ההוראה
המורים
67%
י-יא
71%
אתה לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי
המורים
40%
י-יא
20%
אתה שבע רצון מהתנהלות בית הספר
המורים
93%
י-יא
90%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו
המורים
93%
י-יא
95%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו
המורים
100%
י-יא
90%
בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי
המורים
87%
י-יא
90%

חינוך חברתי ערכי

מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה

בבית הספר מעודדים אותנו לגלות סובלנות כלפי האחר והשונה (למשל, דוברי שפה אחרת, בעלי מוגבלויות, משתייכים לדת אחרת וכו')
ז-ט
61%
י-יא
78%
התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה
ז-ט
63%
י-יא
89%
המורים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה
ז-ט
84%
י-יא
91%
צוות בית הספר עושה מאמצים כדי לשתף את כל התלמידים בפעילויות, ללא הבדלי מוצא, דת, מוגבלות וכו' (למשל מוודאים שכולם יוזמנו לאירועים חברתיים)
ז-ט
80%
י-יא
84%
כל התלמידים בבית הספר שלנו משתלבים בחברה באופן מלא ללא הבדלי מוצא, דת, מוגבלות וכו'
ז-ט
72%
י-יא
96%

מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית

בבית הספר מעודדים תלמידים לגלות מנהיגות (למשל: להתנדב למועצת תלמידים, ליזום פרויקטים של שיפור בית ספרי ועוד)
ז-ט
76%
י-יא
85%
בבית הספר מעודדים את התלמידים להיות חברים בתנועות נוער
ז-ט
71%
י-יא
70%
בית הספר מעודד אותי לקחת חלק פעיל בחיים האזרחיים (כמו להתעניין בנושאים אקטואליים שעל סדר היום הציבורי בקהילה ובמדינה וכו')
ז-ט
45%
י-יא
72%
בית הספר מעודד אותי לעזור בפעילות התנדבותית למען הקהילה
ז-ט
57%
י-יא
83%
בית הספר מעודד אותי לקחת חלק במסגרות למעורבות חברתית (כמו מועצת תלמידים, חונכות וכד')
ז-ט
58%
י-יא
78%