כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
178
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
16.2
שנת הקמה:
2004
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
גבע בנימין
כתובת:
כלנית
כתובת למכתבים:
כלנית, גבע בנימין
מיקוד:
90632
טלפון:
02-5837006
פקס:
02-5837007
דוא"ל:
arielamiz@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יהונתן שיף
מפקח/ת:
שרון שני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
178
בנים:
93
בנות:
85
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 13 10 23.0
ב 1 12 6 18.0
ג 1 10 14 24.0
ד 2 16 14 15.0
ה 1 14 7 21.0
ו 2 12 19 15.5
ז 1 4 3 7.0
ח 2 12 12 12.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016