כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
103
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
2000
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
דולב
כתובת:
דולב
כתובת למכתבים:
דולב ד.נ. מודיעין, דולב
מיקוד:
71935
טלפון:
02-9706300
טלפון נוסף:
02-9973155
פקס:
02-9975839
מפקח/ת:
מירה רוזנבליט
יישוב:
דולב
כתובת:
דולב
כתובת למכתבים:
דולב ד.נ. מודיעין, דולב
מיקוד:
71935
טלפון:
02-9706300
טלפון נוסף:
02-9973155
פקס:
02-9975839
מנהל/ת:
אילן ביטון
מפקח/ת:
מירה רוזנבליט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
67
תלמידים:
103
בנים:
0
בנות:
103
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ח 1 0 8 8.0
י 2 0 13 6.5
יא 3 0 18 6.0
יב 12 0 64 5.3
מדדי בחינות בגרות
מדד 2008 2009 2010
קבוצת התייחסות ג ג ג
עשירון הישגים בבחינות 2 2 2
עשירון הוגנות בבחינות 10 10 3
עשירון החזקת תלמידים 2 4 2
שיעור הזכאים לבגרות [1] 5.26% 0.00% 0.00%
הפרש זכאים לבגרות [2] 0.62% 0.00% 0.00%
שיעור המצטיינים [1] 0.00% 0.00% 0.00%
שיעור העוברים באנגלית ברמה גבוהה [1] 21.05% 5.00% 0.00%
שיעור העוברים במתמטיקה ברמה גבוהה [1] 0.00% 0.00% 0.00%
שיעור העוברים באזרחות (כל הרמות) [1] 10.53% 40.00% 26.67%
שיעור העוברים במקצוע שפת אם (כל הרמות) [1] 15.79% 30.00% 20.00%
שיעור העוברים בתנ"ך (כל הרמות) [1] 10.53% 30.00% 20.00%
שיעור העוברים בספרות (כל הרמות) [1] 15.79% 30.00% 20.00%
שיעור העוברים בהסטוריה (כל הרמות) [1] 15.79% 35.00% 20.00%
תאריך עדכון: 25/07/2011
[1] מהלומדים בי"ב
[2] מהלומדים בי"ב ללא חינוך מיוחד
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016