בית ספר אולפנת דולב

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
ירושלים
רשות
מטה בנימין
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. אזורית מטה בנימין
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
מנהל/ת
שרית סמחי
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
63.1%
חציון וותק הוראה
15 שנים
בחינוך טכנולוגי
31.1%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

11
מורים
54
מורות

תלמידים

0
בנים
112
בנות

תלמידים עולים

2.7%
עולים
97.3%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

14,966,193 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

11,836,915 ₪
עלות שעות הוראה
11,836,915 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

3,129,278 ₪
שירותי היקף
2,438,647 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
124,036 ₪
חינוך מיוחד
398,036 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-14,500
רכישות חוזים והקצבות
108,902 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
74,157 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
827,335 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
132,965 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.2