כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
311
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
20.7
שנת הקמה:
1999
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
נדבה יוסף 1
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 44210, ירושלים
מיקוד:
9144101
טלפון:
02-5849425
טלפון נוסף:
02-6567128
פקס:
02-6561340
מנהל/ת:
אורלי כהן
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
יישוב:
ירושלים
כתובת:
רחמילביץ משה 1
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 44210, ירושלים
מיקוד:
9144101
טלפון:
02-5849425
טלפון נוסף:
02-6567128
פקס:
02-6561340
מנהל/ת:
ענבל ישראלי
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
מרכז ישיבות בני עקיבא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
311
בנים:
0
בנות:
311
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 34 17.0
ח 3 0 54 18.0
ט 3 0 73 24.3
י 3 0 56 18.7
יא 2 0 49 24.5
יב 2 0 45 22.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017