כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
454
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
30.3
שנת הקמה:
2000
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
לייבוביץ 47
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 5787, ירושלים
מיקוד:
91051
טלפון:
02-5711643
פקס:
02-5711643
מנהל/ת:
ברוך לוי
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
תת המסורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
454
בנים:
454
בנות:
0
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 41 0 41.0
ב 2 54 0 27.0
ג 2 55 0 27.5
ד 2 60 0 30.0
ה 2 55 0 27.5
ו 2 59 0 29.5
ז 2 61 0 30.5
ח 2 69 0 34.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017