כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
529
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
22.0
שנת הקמה:
2000
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
לייבוביץ 47
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 5787, ירושלים
מיקוד:
9105701
טלפון:
02-5711643
פקס:
02-5711643
מנהל/ת:
ברוך לוי
מפקח/ת:
אברהם יששכר רפפורט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
תת המסורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
529
בנים:
529
בנות:
0
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 66 0 22.0
ב 3 68 0 22.7
ג 3 66 0 22.0
ד 3 64 0 21.3
ה 3 68 0 22.7
ו 3 64 0 21.3
ז 3 64 0 21.3
ח 3 69 0 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017