כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
524
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
23.8
שנת הקמה:
2000
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
לייבוביץ 47
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 5787, ירושלים
מיקוד:
91051
טלפון:
02-5711643
פקס:
02-5711643
דוא"ל:
hefzihav@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ברוך לוי
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
תת המסורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
524
בנים:
524
בנות:
0
כיתות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 56 0 28.0
ב 3 63 0 21.0
ג 3 65 0 21.7
ד 3 64 0 21.3
ה 3 67 0 22.3
ו 3 69 0 23.0
ז 3 78 0 26.0
ח 2 62 0 31.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016