בית ספר אהבת תורה המסורה ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
תת המסורה
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
ברוך לוי
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
5.1%
חציון וותק הוראה
22 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
12.1%

עובדי הוראה

24
מורים
15
מורות

תלמידים

526
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

1.0%
עולים
99.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

8,490,387 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,958,213 ₪
עלות שעות הוראה
5,958,213 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,532,174 ₪
שירותי היקף
1,243,821 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
49,184 ₪
חינוך מיוחד
949,130 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-1,740
רכישות חוזים והקצבות
200,610 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
91,169 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
349,967 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
15,968 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
29.3