כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
19
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
19.0
שנת הקמה:
1999
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שכ כפר עקב
כתובת למכתבים:
ירושלים 0000
טלפון:
02-6567127
מנהל/ת:
אלכרדי ספא
מפקח/ת:
אמל דרויש
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
19
בנים:
8
בנות:
11
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 8 11 19.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017