כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
805
כיתות:
29
תלמידים בכיתה:
27.8
שנת הקמה:
1998
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שכ כפר עקב
כתובת למכתבים:
שכ כפר עקב, ירושלים
מיקוד:
9710500
טלפון:
053-6567127
מנהל/ת:
אוסאמה טוטח
מפקח/ת:
ח'לדון האדיה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
54
תלמידים:
805
בנים:
805
בנות:
0
כיתות:
26
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 46 0 23.0
ב 2 55 0 27.5
ג 3 70 0 23.3
ד 3 80 0 26.7
ה 3 83 0 27.7
ו 4 101 0 25.3
ז 5 141 0 28.2
ח 3 117 0 39.0
ט 4 112 0 28.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017