כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
240
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
21.8
שנת הקמה:
1997
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרובע הנוצרי
כתובת למכתבים:
ת.ד. 186, ירושלים
מיקוד:
9100101
טלפון:
02-6282754
פקס:
02-6263978
מנהל/ת:
איברהים פלתס
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
קוסטודיה טרה סנטה י-ם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
240
בנים:
128
בנות:
112
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 29 21 25.0
ח 2 26 27 26.5
ט 2 19 21 20.0
י 1 17 17 34.0
יא 2 18 13 15.5
יב 2 19 13 16.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017