כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
251
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
15.7
שנת הקמה:
1997
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרובע הנוצרי
כתובת למכתבים:
ת.ד. 186, ירושלים
מיקוד:
9100101
טלפון:
02-6282754
פקס:
02-6263978
מנהל/ת:
איברהים פלתס
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
קוסטודיה טרה סנטה י-ם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2011
כמויות ומספרים
מורים:
22
תלמידים:
251
בנים:
126
בנות:
125
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 0 0 0.0
ד 1 0 0 0.0
ה 1 0 0 0.0
ו 1 0 0 0.0
ז 2 29 24 26.5
ח 2 29 21 25.0
ט 2 20 26 23.0
י 2 18 24 21.0
יא 2 12 18 15.0
יב 2 18 12 15.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017