כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
87
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
14.5
שנת הקמה:
1997
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרובע הנוצרי
כתובת למכתבים:
ת.ד. 186, ירושלים
מיקוד:
31006
טלפון:
02-6282754
פקס:
02-6263978
מנהל/ת:
איברהים פלתס
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
קוסטודיה טרה סנטה י-ם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
87
בנים:
49
בנות:
38
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 2 23 16 19.5
יא 2 12 11 11.5
יב 2 14 11 12.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016