בית ספר אלקודס מכין לבנים, ירושלים

  כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1980
רשות:
ירושלים
  פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מעלות שער הפרחים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 20609, ירושלים
מיקוד:
91205
טלפון:
02-6282016
פקס:
02-6262249
מנהל/ת:
דאוד עבאסי
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
אופק חדש מתאריך:
1.9.2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 9.9.2019, נתוני כיתות: 2.9.2019, נתוני מורים: 20.12.2017