כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
28
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
28.0
שנת הקמה:
1999
רשות:
ריינה
פרטי קשר
יישוב:
ריינה
כתובת:
ריינה
כתובת למכתבים:
ריינה 0000, ריינה
מיקוד:
16102
טלפון:
04-6555614
פקס:
04-6080852
מנהל/ת:
זירעיני לינא
מפקח/ת:
ניהאיה ספדי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית רינה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
28
בנים:
17
בנות:
11
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 17 11 28.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 01/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017