כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
352
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
25.1
שנת הקמה:
1993
רשות:
בית אל
פרטי קשר
יישוב:
בית אל
כתובת:
בית אל
כתובת למכתבים:
בית אל ד.נ. מז בנימין, בית אל
מיקוד:
9063100
טלפון:
02-9974160
פקס:
02-9709722
מנהל/ת:
פייר חיים סולטן
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
אולפנת רעיה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
56
תלמידים:
352
בנים:
0
בנות:
352
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 78 26.0
י 4 0 94 23.5
יא 3 0 89 29.7
יב 4 0 91 22.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017