כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
151
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
15.1
שנת הקמה:
1991
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
קרית ארבע
כתובת למכתבים:
קרית ארבע ת.ד. 1432, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9962282
טלפון נוסף:
02-9962281
פקס:
02-9962286
מנהל/ת:
אבינועם טוביה הורוביץ
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
ישיבה ק ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
151
בנים:
151
בנות:
0
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 3 45 0 15.0
יא 3 53 0 17.7
יב 4 53 0 13.3
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017