כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
650
כיתות:
29
תלמידים בכיתה:
22.4
שנת הקמה:
1999
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
שילה
כתובת:
שילה
כתובת למכתבים:
שילה ד.נ. אפרים, שילה
מיקוד:
44830
טלפון:
02-9400198
פקס:
02-9943160
דוא"ל:
rachelafl@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
רפאל ממן
מפקח/ת:
יוסף יעקב שינובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
58
תלמידים:
650
בנים:
650
בנות:
0
כיתות:
29
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 87 0 21.8
ב 4 80 0 20.0
ג 2 66 0 33.0
ד 4 77 0 19.3
ה 4 96 0 24.0
ו 4 89 0 22.3
ז 2 45 0 22.5
ח 5 110 0 22.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016