כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
567
כיתות:
28
תלמידים בכיתה:
20.3
שנת הקמה:
1999
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
שילה
כתובת:
שילה
כתובת למכתבים:
שילה ד.נ. אפרים, שילה
מיקוד:
4483000
טלפון:
02-9400198
פקס:
02-9943160
מנהל/ת:
רפאל ממן
מפקח/ת:
יוסף יעקב שינובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
54
תלמידים:
567
בנים:
567
בנות:
0
כיתות:
22
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 68 0 22.7
ב 3 71 0 23.7
ג 4 84 0 21.0
ד 4 79 0 19.8
ה 3 68 0 22.7
ו 4 78 0 19.5
ז 3 60 0 20.0
ח 4 59 0 14.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017