בית ספר אולפנת לבונה מעלה לבונה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
ירושלים
רשות
מטה בנימין
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אולפנת לבונה
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
נורית בן זמרה
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ע
3
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
41.0%
חציון וותק הוראה
14 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
12.4%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

1
מורים
38
מורות

תלמידים

0
בנים
225
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

8,510,354 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

8,447,683 ₪
עלות שעות הוראה
8,447,683 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

62,671 ₪
שירותי היקף
‎-156,006 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
17,427 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-4,800
רכישות חוזים והקצבות
186,050 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
37,735 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
22.5

מיצ"ב - אקלים בית ספרי

שביעות רצון מבית הספר

שביעות הרצון של המורים מבית הספר

אתה שבע רצון מעבודתך כמורה
י-יא
82%
אתה לא חש שהתעייפת מעבודת ההוראה
י-יא
61%
אתה לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי
י-יא
36%
אתה שבע רצון מהתנהלות בית הספר
י-יא
96%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו
י-יא
96%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו
י-יא
89%
בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי
י-יא
79%

יחסים בין באי בית הספר

שותפות הורים בבית הספר

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו
י-יא
85%
להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה
י-יא
100%
הורי התלמידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם
י-יא
75%
המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם
י-יא
78%

עבודה שיתופית של מורים בבית הספר

מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו בהשתלמויות
י-יא
75%
פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות
י-יא
48%
המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) בעבודה שיתופית
י-יא
75%
מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו
י-יא
79%
מנתחים יחד תשובות שגויות של תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם
י-יא
52%
מפתחים יחד חומרי הוראה-למידה
י-יא
65%
משתפים זה את זה בלבטים ובקשיים בהוראה
י-יא
87%
דנים יחד בתכנית העבודה הבית ספרית בתחום הדעת
י-יא
74%

קליטה וליווי של עו"ה חדשים ובעלי תפקידים בבית הספר

בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת מורים חדשים
י-יא
80%
בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת בעלי תפקידים חדשים
י-יא
63%
בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'
י-יא
48%
הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים
י-יא
72%
בבית הספר לכל מורה מתמחה או מורה חדש מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו
י-יא
78%

מוגנות והתנהגות נאותה

ניהול פיתוח הצוות החינוכי

מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ההוראה
י-יא
46%
מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה
י-יא
14%
המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו
י-יא
38%