כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
229
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
22.9
שנת הקמה:
1998
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
מעלה לבונה
כתובת:
מעלה לבונה
כתובת למכתבים:
מעלה לבונה ד.נ. אפרים, מעלה לבונה
מיקוד:
4482500
טלפון:
02-9400164
פקס:
02-9400165
מנהל/ת:
נורית בן זמרה
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
אולפנת לבונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
229
בנים:
0
בנות:
229
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 62 31.0
י 3 0 60 20.0
יא 3 0 56 18.7
יב 2 0 51 25.5
מדדי בחינות בגרות
מדד 2008 2009 2010
קבוצת התייחסות ב ב ב
עשירון הישגים בבחינות 6 5 7
עשירון הוגנות בבחינות 7 10 8
עשירון החזקת תלמידים 5 4 5
שיעור הזכאים לבגרות [1] 70.00% 58.33% 84.21%
הפרש זכאים לבגרות [2] 2.97% -1.81% -0.88%
שיעור המצטיינים [1] 0.00% 0.00% 2.63%
שיעור העוברים באנגלית ברמה גבוהה [1] 62.50% 60.42% 63.16%
שיעור העוברים במתמטיקה ברמה גבוהה [1] 20.00% 27.08% 34.21%
שיעור העוברים באזרחות (כל הרמות) [1] 85.00% 87.50% 89.47%
שיעור העוברים במקצוע שפת אם (כל הרמות) [1] 80.00% 85.42% 97.37%
שיעור העוברים בתנ"ך (כל הרמות) [1] 77.50% 89.58% 94.74%
שיעור העוברים בספרות (כל הרמות) [1] 90.00% 89.58% 100.00%
שיעור העוברים בהסטוריה (כל הרמות) [1] 85.00% 93.75% 100.00%
תאריך עדכון: 25/07/2011
[1] מהלומדים בי"ב
[2] מהלומדים בי"ב ללא חינוך מיוחד
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017