כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
74
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
18.5
שנת הקמה:
1998
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
התופים 3
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 112, ירושלים
מיקוד:
9100002
טלפון:
02-6262670
פקס:
02-6262699
מנהל/ת:
ירמיהו זילברמן
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
נר לרחל ובניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
74
בנים:
74
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 18 0 18.0
י 1 19 0 19.0
יא 1 16 0 16.0
יב 1 21 0 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017