כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
72
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
18.0
שנת הקמה:
1998
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
התופים 3
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 112, ירושלים
מיקוד:
91000
טלפון:
02-6262670
פקס:
02-6262699
דוא"ל:
hagitzuk1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ירמיהו זילברמן
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
נר לרחל ובניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
72
בנים:
72
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 15 0 15.0
י 1 26 0 26.0
יא 1 15 0 15.0
יב 1 16 0 16.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016