כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
463
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
33.1
שנת הקמה:
1998
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ירמיהו 24
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 57228, ירושלים
מיקוד:
9157102
טלפון:
02-5380187
פקס:
02-5380167
מנהל/ת:
שרה גיטל וסרצוג
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
חסידי גור ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
59
תלמידים:
463
בנים:
0
בנות:
463
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 126 42.0
י 3 0 96 32.0
יא 2 0 86 43.0
יב 3 0 113 37.7
יג 2 0 36 18.0
יד 1 0 6 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017