כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
297
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
22.8
שנת הקמה:
1997
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הועד הלאומי 21
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 16031, ירושלים
מיקוד:
9116001
טלפון:
02-6751239
פקס:
02-6785895
אתר אינטרנט:
yatmal.co.il
מנהל/ת:
רפאל עמיחי בובליל
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הועד הלאומי 21
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 16031, ירושלים
מיקוד:
9116001
טלפון:
02-6751239
פקס:
02-6785895
אתר אינטרנט:
yatmal.co.il
מנהל/ת:
שמעון ביטון
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
ישיבת תיכונה תורה ומדע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
297
בנים:
297
בנות:
0
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 24 0 24.0
ח 1 29 0 29.0
ט 2 70 0 35.0
י 3 59 0 19.7
יא 3 56 0 18.7
יב 2 42 0 21.0
יג 1 17 0 17.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017