כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
125
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
41.7
שנת הקמה:
1997
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
מנחת חינוך 5
כתובת למכתבים:
מנחת חינוך 5, מודיעין עילית
מיקוד:
7181603
טלפון:
08-9741258
פקס:
08-9741258
מנהל/ת:
צבי מיכאל גרוס
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבה לצעירים קרית ספר
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017