כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
549
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
27.5
שנת הקמה:
1996
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
צונדק 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 23912, ירושלים
מיקוד:
9123901
טלפון:
02-5711253
מנהל/ת:
יעל אילנה טוויל
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
יישוב:
ירושלים
כתובת:
צונדק 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 23912, ירושלים
מיקוד:
9123901
טלפון:
02-5712181
פקס:
02-5711253
מנהל/ת:
חנה עסיס
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
אור תורה סטון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
78
תלמידים:
549
בנים:
0
בנות:
549
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 99 33.0
ח 4 0 108 27.0
ט 3 0 87 29.0
י 3 0 88 29.3
יא 4 0 92 23.0
יב 3 0 75 25.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017