כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
549
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
27.5
שנת הקמה:
1996
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
צונדק 1
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 23912, ירושלים
מיקוד:
91239
טלפון:
02-5711253
דוא"ל:
osnatelh@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יעל אילנה טוויל
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
יישוב:
ירושלים
כתובת:
צונדק 1
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 23912, ירושלים
מיקוד:
91239
טלפון:
02-5712181
פקס:
02-5711253
דוא"ל:
osnatelh@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
חנה עסיס
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
אור תורה סטון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
84
תלמידים:
549
בנים:
0
בנות:
549
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 89 29.7
ח 3 0 93 31.0
ט 4 0 98 24.5
י 3 0 86 28.7
יא 3 0 78 26.0
יב 4 0 105 26.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016