כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
199
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
18.1
שנת הקמה:
1995
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
יוחנן בן זכאי 33
כתובת למכתבים:
יוחנן בן זכאי 33, ירושלים
מיקוד:
9318654
טלפון:
02-6236321
פקס:
02-6235873
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
יישוב:
ירושלים
כתובת:
יוחנן בן זכאי 33
כתובת למכתבים:
יוחנן בן זכאי 33, ירושלים
מיקוד:
9318654
טלפון:
02-6794122
פקס:
02-6789282
מנהל/ת:
הדס גודמן
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
אמונה ת' האשה הדתית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
199
בנים:
0
בנות:
199
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 46 23.0
ח 1 0 23 23.0
ט 1 0 22 22.0
י 2 0 35 17.5
יא 2 0 24 12.0
יב 3 0 49 16.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017