בית ספר אולפנא ת. לאומנויות ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
אמונה ת' האשה הדתית
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
הדס גודמן
חמישון טיפוח חט"ב
3
חמישון טיפוח חט"ע
3
עשירון טיפוח חט"ב
6
עשירון טיפוח חט"ע
6
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
55.0%
חציון וותק הוראה
18 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
11.3%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

5
מורים
55
מורות

תלמידים

0
בנים
238
בנות

תלמידים עולים

3.8%
עולים
96.2%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

8,672,984 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

7,756,178 ₪
עלות שעות הוראה
7,756,178 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

916,806 ₪
שירותי היקף
536,311 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
26,814 ₪
חינוך מיוחד
101,413 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-11,130
רכישות חוזים והקצבות
190,260 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
73,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
716,654 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
36,134 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
22.1

מיצ"ב - הישגים לימודיים

אנגלית ח'

עברית ח'

מתמטיקה ח'

מדע וטכנולוגיה ח'

מיצ"ב - אקלים בית ספרי

יחסים בין באי בית הספר

יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים

יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי
ז-ט
38%
י-יא
45%
כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי
ז-ט
14%
י-יא
20%
לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר ללימודים
ז-ט
35%
י-יא
39%
לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל
ז-ט
25%
י-יא
30%

שותפות הורים בבית הספר

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו
המורים
89%
י-יא
90%
להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה
המורים
33%
י-יא
65%
הורי התלמידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם
המורים
67%
י-יא
47%
המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם
המורים
67%
י-יא
42%

עבודה שיתופית של מורים בבית הספר

מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו בהשתלמויות
המורים
44%
י-יא
76%
פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות
המורים
56%
י-יא
45%
המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) בעבודה שיתופית
המורים
44%
י-יא
81%
מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו
המורים
67%
י-יא
81%
מנתחים יחד תשובות שגויות של תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם
המורים
50%
י-יא
61%
מפתחים יחד חומרי הוראה-למידה
המורים
63%
י-יא
78%
משתפים זה את זה בלבטים ובקשיים בהוראה
המורים
75%
י-יא
95%
דנים יחד בתכנית העבודה הבית ספרית בתחום הדעת
המורים
75%
י-יא
84%

קליטה וליווי של עו"ה חדשים ובעלי תפקידים בבית הספר

בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת מורים חדשים
המורים
17%
י-יא
50%
בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת בעלי תפקידים חדשים
המורים
17%
י-יא
53%
בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'
המורים
17%
י-יא
69%
הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים
המורים
57%
י-יא
56%
בבית הספר לכל מורה מתמחה או מורה חדש מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו
המורים
67%
י-יא
78%

הוראה, למידה והערכה

התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה

לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד
ז-ט
24%
י-יא
17%
בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים
ז-ט
21%
י-יא
16%
התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים
ז-ט
44%
י-יא
44%
המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש
ז-ט
17%
י-יא
8%

מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות

כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים יודעים על כך
ז-ט
53%
י-יא
46%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה
ז-ט
34%
י-יא
33%
בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא תהיה אלימות
ז-ט
20%
י-יא
25%

מעורבות באירועי אלימות

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי
ז-ט
20%
י-יא
12%
בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד
ז-ט
7%
י-יא
5%
בחודש האחרון תלמיד השתמש בחפץ כדי לפגוע בי
ז-ט
1%
י-יא
5%
בחודש האחרון תלמיד נתן לי מכות חזקות
ז-ט
2%
י-יא
3%
בחודש האחרון תלמיד איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי הלימודים
ז-ט
7%
י-יא
3%
בחודש האחרון תלמיד סחט ממני באיומים כסף, אוכל או דברי ערך
ז-ט
5%
י-יא
3%
בחודש האחרון תלמיד ניסה לשכנע אחרים לא לדבר איתי
ז-ט
16%
י-יא
15%
בחודש האחרון תלמיד הפיץ עליי שמועות לא נכונות כדי לפגוע בי
ז-ט
18%
י-יא
21%
בחודש האחרון הטילו עלי חרם
ז-ט
5%
י-יא
7%

קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים

רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים
ז-ט
36%
י-יא
41%
רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות כדי להשתפר בלימודים
ז-ט
40%
י-יא
49%
כשתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר
ז-ט
42%
י-יא
59%
כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות מה נכון ומה צריך לשפר
ז-ט
45%
י-יא
58%
כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או בעבודה, רוב המורים עוזרים לו להבין למה זה קרה
ז-ט
39%
י-יא
45%
רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני שממשיכים לנושא הבא
ז-ט
31%
י-יא
35%

אסטרטגיות ללמידה עצמית

בזמן למידת חומר חדש אני מנסה לסדר אותו לעצמי באופן שיעזור לי ללמוד (למשל: כותב ראשי פרקים, מדגיש קטעים מרכזיים, כותב סיכומים וכו')
ז-ט
58%
י-יא
64%
אם אינני מבין חומר כלשהוא, אפנה למישהו לבקש סיוע (למשל: למורה, לתלמיד אחר וכו')
ז-ט
66%
י-יא
76%
אחרי שאני לומד חומר חדש אני בודק את עצמי: האם הבנתי את הרעיונות המרכזיים? אילו רעיונות לא הבנתי במידה מספקת ואני זקוק לחיזוק? וכו'
ז-ט
43%
י-יא
34%
פעמים רבות אני מנסה להרחיב את הידע שלי על נושאים שנלמדים בבית הספר (למשל: באמצעות קריאה בספרים, באמצעות חיפוש מידע באינטרנט וכו')
ז-ט
24%
י-יא
19%

מוגנות והתנהגות נאותה

פרקטיקות הוראה-למידה-הערכה

המורים בבית הספר מכוונים אותנו ללמוד בדרכים שונות כגון עבודות חקר, תצפיות ופרויקטים
ז-ט
39%
י-יא
32%
המורים בבית הספר מעריכים את העבודה שלנו לא רק על פי מבחנים אלא גם על פי מידע אחר
ז-ט
44%
י-יא
45%
המורים בבית הספר מעודדים אותנו להיות פעילים במהלך הלמידה, למשל לשאול שאלות ולהציג עבודות
ז-ט
46%
י-יא
46%
במהלך השיעורים המורים מקשרים את החומר הנלמד לנושאים נוספים למשל למקצועות אחרים
ז-ט
51%
י-יא
57%
רוב המורים מטילים עלינו משימות של עבודה משותפת עם תלמידים אחרים
ז-ט
51%
י-יא
59%
תלמידים בכיתתי עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת השיעורים
ז-ט
30%
י-יא
25%

מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה

אני מרגיש סקרנות ועניין כלפי הדברים שאני לומד בבית הספר
ז-ט
26%
י-יא
30%
הדברים שמלמדים בבית הספר מקנים לי ידע רב וחשוב
ז-ט
48%
י-יא
43%
אני בטוח שאוכל להצליח בלימודים גם אם המשימות יהיו קשות
ז-ט
56%
י-יא
59%
הדברים שאני לומד בבית הספר עוזרים לי גם מחוץ לשעות הלימודים
ז-ט
46%
י-יא
32%
אני נהנה מהדברים שאני לומד בבית הספר
ז-ט
25%
י-יא
26%

תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה

רוב המורים מסבירים באופן ברור את החומר שהם מלמדים
ז-ט
35%
י-יא
53%
רוב המורים שלי מלמדים באופן שגורם לי להבין את החומר
ז-ט
39%
י-יא
49%
רוב המורים שלי יודעים ללמד טוב
ז-ט
42%
י-יא
54%
רוב המורים מלמדים באופן מעניין המעורר חשק להקשיב להם וללמוד
ז-ט
22%
י-יא
28%
רוב המורים מלמדים באופן שמעודד אותי לחשוב על החומר ולהתעמק בו
ז-ט
23%
י-יא
28%

ניהול פיתוח הצוות החינוכי

מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ההוראה
המורים
38%
י-יא
37%
מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה
המורים
13%
י-יא
10%
המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו
המורים
25%
י-יא
40%

שביעות רצון מבית הספר

תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר

אני אוהב להיות בבית הספר
ז-ט
44%
י-יא
57%
גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר
ז-ט
48%
י-יא
49%
טוב לי בבית הספר
ז-ט
51%
י-יא
59%

שביעות הרצון של המורים מבית הספר

אתה שבע רצון מעבודתך כמורה
המורים
78%
י-יא
86%
אתה לא חש שהתעייפת מעבודת ההוראה
המורים
44%
י-יא
57%
אתה לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי
המורים
22%
י-יא
19%
אתה שבע רצון מהתנהלות בית הספר
המורים
67%
י-יא
65%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו
המורים
89%
י-יא
90%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו
המורים
44%
י-יא
57%
בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי
המורים
22%
י-יא
52%

חינוך חברתי ערכי

מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה

בבית הספר מעודדים אותנו לגלות סובלנות כלפי האחר והשונה (למשל, דוברי שפה אחרת, בעלי מוגבלויות, משתייכים לדת אחרת וכו')
ז-ט
53%
י-יא
54%
התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה
ז-ט
67%
י-יא
69%
המורים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה
ז-ט
71%
י-יא
85%
צוות בית הספר עושה מאמצים כדי לשתף את כל התלמידים בפעילויות, ללא הבדלי מוצא, דת, מוגבלות וכו' (למשל מוודאים שכולם יוזמנו לאירועים חברתיים)
ז-ט
80%
י-יא
78%
כל התלמידים בבית הספר שלנו משתלבים בחברה באופן מלא ללא הבדלי מוצא, דת, מוגבלות וכו'
ז-ט
69%
י-יא
68%

מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית

בבית הספר מעודדים תלמידים לגלות מנהיגות (למשל: להתנדב למועצת תלמידים, ליזום פרויקטים של שיפור בית ספרי ועוד)
ז-ט
54%
י-יא
59%
בבית הספר מעודדים את התלמידים להיות חברים בתנועות נוער
ז-ט
24%
י-יא
20%
בית הספר מעודד אותי לקחת חלק פעיל בחיים האזרחיים (כמו להתעניין בנושאים אקטואליים שעל סדר היום הציבורי בקהילה ובמדינה וכו')
ז-ט
15%
י-יא
22%
בית הספר מעודד אותי לעזור בפעילות התנדבותית למען הקהילה
ז-ט
24%
י-יא
60%
בית הספר מעודד אותי לקחת חלק במסגרות למעורבות חברתית (כמו מועצת תלמידים, חונכות וכד')
ז-ט
39%
י-יא
65%