כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
224
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
28.0
שנת הקמה:
1991
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
קמפוס גבעת רם
כתובת למכתבים:
קמפוס גבעת רם, ירושלים
טלפון:
02-5860403
פקס:
02-5868584
מנהל/ת:
מיכל דלאל
מפקח/ת:
דוד נמרוד-סימרוט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
224
בנים:
146
בנות:
78
כיתות:
7
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 50 25 25.0
ח 2 44 14 29.0
ט 3 52 39 30.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017