כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
174
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
19.3
שנת הקמה:
1985
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
יוני נתניהו 241
כתובת למכתבים:
יוני נתניהו ת.ד. 1432, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9962281
פקס:
02-9962286
מנהל/ת:
אבינועם טוביה הורוביץ
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
174
בנים:
174
בנות:
0
כיתות:
6
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 52 0 17.3
ח 3 53 0 17.7
ט 3 69 0 23.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017