כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
452
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
28.3
שנת הקמה:
1983
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מלכי ישראל 38
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 6128, ירושלים
מיקוד:
9106101
טלפון:
073-2766766
פקס:
073-2766768
מנהל/ת:
פייגי אוסטרליץ
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
בית מלכה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
61
תלמידים:
452
בנים:
0
בנות:
452
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 101 33.7
י 4 0 109 27.3
יא 3 0 109 36.3
יב 3 0 93 31.0
יג 2 0 31 15.5
יד 1 0 9 9.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017