כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
1,443
כיתות:
34
תלמידים בכיתה:
42.4
שנת הקמה:
1982
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מלכי ישראל 57
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 6033, ירושלים
מיקוד:
91060
טלפון:
02-5382455
פקס:
02-5383012
דוא"ל:
leahhsh@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יוכבד צפורה פרצוביץ
מפקח/ת:
רות אלמלח
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז בית יעקב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
153
תלמידים:
1,443
בנים:
0
בנות:
1,443
כיתות:
34
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 8 0 355 44.4
י 8 0 373 46.6
יא 8 0 341 42.6
יב 10 0 374 37.4
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016