כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
1,621
כיתות:
35
תלמידים בכיתה:
46.3
שנת הקמה:
1982
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מלכי ישראל 57
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 6033, ירושלים
מיקוד:
9106001
טלפון:
02-5382455
פקס:
02-5383012
מנהל/ת:
יוכבד צפורה פרצוביץ
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז בית יעקב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
1,621
בנים:
0
בנות:
1,621
כיתות:
29
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 8 0 359 44.9
י 8 0 375 46.9
יא 8 0 366 45.8
יב 10 0 423 42.3
יג 1 0 98 98.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017