כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
501
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
1982
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
סולם אלדד
כתובת למכתבים:
קרית ארבע ת.ד. 114, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9961967
דוא"ל:
marsharap@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יעקב סופר
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
סולם אלדד
כתובת למכתבים:
קרית ארבע ת.ד. 114, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9961973
פקס:
02-9961791
דוא"ל:
marsharap@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יאיר הלוי
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
אולפנא לבנות קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
106
תלמידים:
501
בנים:
0
בנות:
501
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 83 20.8
ח 3 0 75 25.0
ט 4 0 68 17.0
י 4 0 94 23.5
יא 5 0 100 20.0
יב 4 0 81 20.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016