כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
476
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
19.0
שנת הקמה:
1982
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
סולם אלדד
כתובת למכתבים:
קרית ארבע ת.ד. 114, קרית ארבע
מיקוד:
9015002
טלפון:
02-9961967
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
סולם אלדד
כתובת למכתבים:
קרית ארבע ת.ד. 114, קרית ארבע
מיקוד:
9015002
טלפון:
02-9961973
פקס:
02-9961791
מנהל/ת:
שילה דגנית הלוי
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
אולפנא לבנות קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
99
תלמידים:
476
בנים:
0
בנות:
476
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 78 19.5
ח 5 0 77 15.4
ט 4 0 83 20.8
י 4 0 85 21.3
יא 4 0 69 17.3
יב 4 0 84 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017