כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
67
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
16.8
שנת הקמה:
1973
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ברנט זרח 6
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 16145, ירושלים
מיקוד:
9116101
טלפון:
02-6518896
פקס:
02-6521544
מנהל/ת:
יוכבד לאגוסקער
מפקח/ת:
אריה משה מארק
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
בית אולפנא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
67
בנים:
0
בנות:
67
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 9 9.0
י 1 0 13 13.0
יא 1 0 24 24.0
יב 1 0 21 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017