כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
62
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
20.7
שנת הקמה:
1973
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ברנט זרח 6
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 16145, ירושלים
מיקוד:
91161
טלפון:
02-6518896
פקס:
02-6521544
דוא"ל:
avrahamkal@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
חינה אסתר פוברסקי
מפקח/ת:
גיל אברהם ברדוגו
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
בית אולפנא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
62
בנים:
0
בנות:
62
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 0 15 15.0
יא 1 0 23 23.0
יב 1 0 24 24.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016