כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
359
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
25.6
שנת הקמה:
1997
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ירמיהו 5
כתובת למכתבים:
ת.ד. 34510, ירושלים
מיקוד:
9134401
טלפון:
02-5381738
פקס:
02-5373079
מנהל/ת:
רות גוטל
מפקח/ת:
שרה טוויל
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ירמיהו 5
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 34510, ירושלים
מיקוד:
9134401
טלפון:
02-6229939
פקס:
02-5003332
מנהל/ת:
צפורה מלכה אברמזון
מפקח/ת:
שרה טוויל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
359
בנים:
0
בנות:
359
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 59 19.7
ח 2 0 59 29.5
ט 2 0 57 28.5
י 3 0 61 20.3
יא 2 0 61 30.5
יב 2 0 62 31.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017