כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
270
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
15.0
שנת הקמה:
1959
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
עלית הנוער
כתובת למכתבים:
עלית הנוער ת.ד. 41, בית שמש
מיקוד:
99000
טלפון:
02-9911735
דוא"ל:
yaelkah3@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מרים ולצר
מפקח/ת:
יעקב עמר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
עלית הנוער 2
כתובת למכתבים:
עלית הנוער ת.ד. 41, בית שמש
מיקוד:
99000
טלפון:
02-9913891
פקס:
02-9919617
דוא"ל:
yaelkah3@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
סהר סיגאוי
מפקח/ת:
יעקב עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
נשי "אמית"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/10/2011
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
52
תלמידים:
270
בנים:
0
בנות:
270
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 51 25.5
ח 4 0 66 16.5
ט 3 0 45 15.0
י 2 0 50 25.0
יא 4 0 51 12.8
יב 3 0 7 2.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016