כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
253
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
31.6
שנת הקמה:
1961
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
קמפוס גבעת רם
כתובת למכתבים:
קמפוס גבעת רם, ירושלים
טלפון:
02-6594460
טלפון נוסף:
02-6594444
פקס:
02-6594455
מנהל/ת:
טל דברה
מפקח/ת:
דוד נמרוד-סימרוט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
בית הספר ליד האקדמיה למוסיקה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
253
בנים:
101
בנות:
152
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 28 39 33.5
י 2 23 33 28.0
יא 2 32 39 35.5
יב 2 18 41 29.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017