כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
731
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
30.5
שנת הקמה:
1934
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שמשון רפאל הירש
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 16072, ירושלים
מיקוד:
91160
טלפון:
02-6421481
פקס:
02-6436949
דוא"ל:
nataligoi@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
עודד עוזיאל מיזליש
מפקח/ת:
גיל אברהם ברדוגו
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
תיכון לבנות חורב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
99
תלמידים:
731
בנים:
0
בנות:
731
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 0 116 29.0
ח 4 0 135 33.8
ט 4 0 103 25.8
י 4 0 117 29.3
יא 4 0 137 34.3
יב 4 0 123 30.8
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016