כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
784
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
30.2
שנת הקמה:
1934
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שמשון רפאל הירש
כתובת למכתבים:
ת.ד. 16072, ירושלים
מיקוד:
9116001
טלפון:
02-6421481
פקס:
02-6436949
מנהל/ת:
עודד עוזיאל מיזליש
מפקח/ת:
פנינה פרידמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
תיכון לבנות חורב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
91
תלמידים:
784
בנים:
0
בנות:
784
כיתות:
24
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 0 143 28.6
ח 4 0 130 32.5
ט 4 0 123 30.8
י 4 0 127 31.8
יא 5 0 131 26.2
יב 4 0 130 32.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017