כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
534
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
29.7
שנת הקמה:
1999
רשות:
מודיעין מכבים רעות
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין-מכבים-רעות
כתובת:
עמק בית שאן 4
כתובת למכתבים:
עמק בית שאן 4, מודיעין-מכבים-רעות
מיקוד:
7171836
טלפון:
08-9716088
פקס:
08-9716109
מנהל/ת:
ענת גדליהו
מפקח/ת:
רונית חן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית מודיעין מכבים רעות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
534
בנים:
287
בנות:
247
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 59 34 31.0
ב 3 49 40 29.7
ג 3 39 42 27.0
ד 3 45 51 32.0
ה 3 46 37 27.7
ו 3 49 43 30.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017