כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
237
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
19.8
שנת הקמה:
1998
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
רמת ממרא
כתובת למכתבים:
רמת ממרא ת.ד. 18084, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9962358
פקס:
02-9960291
דוא"ל:
miriamsab10@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יעל קליין
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
237
בנים:
0
בנות:
237
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 42 21.0
ב 2 0 51 25.5
ג 2 0 41 20.5
ד 3 0 52 17.3
ה 2 0 30 15.0
ו 1 0 21 21.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016