כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
265
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
22.1
שנת הקמה:
1998
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
רמת ממרא
כתובת למכתבים:
רמת ממרא ת.ד. 18084, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9962358
פקס:
02-9960291
מנהל/ת:
יעל קליין
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
265
בנים:
0
בנות:
265
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 55 27.5
ב 2 0 41 20.5
ג 2 0 56 28.0
ד 2 0 41 20.5
ה 2 0 45 22.5
ו 2 0 27 13.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017