כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
458
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
26.9
שנת הקמה:
1997
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
הרב הרצוג 51
כתובת למכתבים:
שד נהר הדן 2, בית שמש
מיקוד:
9909176
טלפון:
02-9993308
פקס:
02-9992835
מנהל/ת:
יוסף פרקש
מפקח/ת:
מרים ויצמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
458
בנים:
0
בנות:
458
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 0 69 23.0
ב 3 0 92 30.7
ג 3 0 83 27.7
ד 4 0 97 24.3
ה 2 0 61 30.5
ו 2 0 56 28.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017