כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
90
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
6.9
שנת הקמה:
1987
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
העיר העתיקה
כתובת למכתבים:
העיר העתיקה, ירושלים
טלפון:
02-6285391
פקס:
02-6264310
מנהל/ת:
עבד אלסלאם עזאיזה
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
90
בנים:
52
בנות:
38
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 5 3 8.0
ב 1 4 3 7.0
ג 1 1 7 8.0
ה 1 6 2 8.0
ז 1 6 2 8.0
ח 1 4 3 7.0
י 2 8 5 6.5
יב 5 18 13 6.2
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017