כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
210
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1985
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 51254, ירושלים
טלפון:
02-5400723
פקס:
02-5400722
דוא"ל:
amanizeo@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
זאהר חרזאללה
מפקח/ת:
יפה מור ישר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית קלה
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
76
תלמידים:
210
בנים:
137
בנות:
73
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 7 3 10.0
ג 2 12 5 8.5
ד 1 8 2 10.0
ו 2 13 5 9.0
ח 2 12 7 9.5
ט 1 7 3 10.0
י 4 21 17 9.5
יא 4 22 16 9.5
יב 6 35 15 8.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016