כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
197
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
13.1
שנת הקמה:
1985
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 51254, ירושלים
טלפון:
02-5400723
פקס:
02-5400722
מנהל/ת:
זאהר חרזאללה
מפקח/ת:
יפה מור ישר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית קלה
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
75
תלמידים:
197
בנים:
125
בנות:
72
כיתות מיוחדות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 2 4 6.0
ג 1 6 3 9.0
ד 2 9 7 8.0
ה 1 6 4 10.0
ז 1 7 1 8.0
ח 1 4 5 9.0
ט 2 14 4 9.0
י 4 19 15 8.5
יא 5 24 20 8.8
יב 5 34 9 8.6
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017