כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
184
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
8.0
שנת הקמה:
1985
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
עיסוויה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 51254, ירושלים
מיקוד:
9151102
טלפון:
02-5400723
פקס:
02-5400722
מנהל/ת:
סאמר ג'אעוני
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית קלה
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
76
תלמידים:
184
בנים:
112
בנות:
72
כיתות מיוחדות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 6 2 8.0
ב 1 3 5 8.0
ג 1 5 3 8.0
ד 1 6 2 8.0
ה 1 3 6 9.0
ו 2 11 3 7.0
ח 1 5 3 8.0
ט 2 9 5 7.0
י 2 10 5 7.5
יא 1 8 2 10.0
יב 10 46 36 8.2
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017