כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
171
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
9.5
שנת הקמה:
1976
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ראס אל עמוד
כתובת למכתבים:
ראס אל עמוד, ירושלים
מיקוד:
9791700
טלפון:
02-6284729
פקס:
02-6284729
מנהל/ת:
סנא מוסא
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית בינונית
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
171
בנים:
94
בנות:
77
כיתות מיוחדות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 4 3 7.0
ב 1 4 5 9.0
ג 1 6 4 10.0
ד 1 4 4 8.0
ה 1 9 2 11.0
ו 1 4 3 7.0
ז 1 5 4 9.0
ח 2 13 8 10.5
ט 2 7 9 8.0
י 1 6 3 9.0
יא 1 5 2 7.0
יב 5 27 30 11.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017