כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
433
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
24.1
שנת הקמה:
1997
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
הדף היומי
כתובת למכתבים:
הדף היומי ת.ד. 62, ביתר עילית
מיקוד:
9050000
טלפון:
02-5806088
פקס:
02-5807638
מנהל/ת:
חיים יוסף וינר
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
433
בנים:
433
בנות:
0
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 41 0 20.5
ב 2 59 0 29.5
ג 2 70 0 35.0
ד 2 59 0 29.5
ה 2 48 0 24.0
ו 3 56 0 18.7
ז 3 55 0 18.3
ח 2 45 0 22.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017