בית ספר אהלי תפארת משה ביתר עילית

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ביתר עילית
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
חיים יוסף וינר
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
8
אשכול למ"ס רשות
1
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
3.9%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

482
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

1.0%
עולים
99.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

9,569,850 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

7,120,083 ₪
עלות שעות הוראה
7,073,208 ₪
עלות שכר - קורונה
46,875 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,449,767 ₪
שירותי היקף
730,549 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
51,765 ₪
חינוך מיוחד
98,379 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-127,383
רכישות חוזים והקצבות
1,600,519 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
95,938 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
448,907 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
19,558 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
24.5

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'