בית ספר אלונים ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש ,ללא עוז לתמורה
מנהל/ת
הילה גלבוע
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
58.1%
חציון וותק הוראה
12 שנים
בחינוך טכנולוגי
50.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
75.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

4
מורים
39
מורות

תלמידים

50
בנים
39
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

8,335,395 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

7,051,370 ₪
עלות שעות הוראה
7,043,870 ₪
עלות שכר - קורונה
7,500 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,284,025 ₪
שירותי היקף
1,048,633 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
20,171 ₪
חינוך מיוחד
59,046 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-9,690
רכישות חוזים והקצבות
88,728 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
77,137 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
589,340 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
92,705 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.4