כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
44
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
7.3
שנת הקמה:
1995
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
חכמי יוסף 28
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5788, ירושלים
מיקוד:
9105701
טלפון:
02-6405000
פקס:
02-5388484
מנהל/ת:
שמעון יוסף לוי
מפקח/ת:
שולמית אריאלי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שיח' סוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית בינונית
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
44
בנים:
44
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 8 0 8.0
ב 1 8 0 8.0
ד 2 14 0 7.0
ו 2 14 0 7.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017