כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
58
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1995
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
המ"ג 1
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 5788, ירושלים
מיקוד:
91057
טלפון:
02-6405000
פקס:
02-5388484
דוא"ל:
binadoi@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
שמעון יוסף לוי
מפקח/ת:
צפורה רחל פיונטק
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שיח' סוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית בינונית
מוגבלות שכלית קלה
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
58
בנים:
58
בנות:
0
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 19 0 6.3
ג 1 8 0 8.0
ד 2 17 0 8.5
ה 1 6 0 6.0
ו 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016