בית ספר איבן אל-היית'ם ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - ט
שלבי חינוך
חט"ב בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
מחמוד חוסיין
חמישון טיפוח חט"ב
5
עשירון טיפוח חט"ב
10
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
33.3%
חציון וותק הוראה
14 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
11.7%

עובדי הוראה

28
מורים
20
מורות

תלמידים

595
בנים
0
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

12,722,927 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

10,481,400 ₪
עלות שעות הוראה
10,451,150 ₪
עלות שכר - קורונה
30,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,241,527 ₪
שירותי היקף
1,678,851 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
62,682 ₪
חינוך מיוחד
139,985 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,600
רכישות חוזים והקצבות
260,440 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
103,169 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
524,563 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,159 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
28.2