כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
584
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
25.4
שנת הקמה:
1970
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אום ליסון
כתובת למכתבים:
ת.ד. 19274, ירושלים
מיקוד:
9119201
טלפון:
02-6715814
מנהל/ת:
מחמוד חוסיין
מפקח/ת:
רנה ח'לף
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
584
בנים:
584
בנות:
0
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 8 208 0 26.0
ח 6 165 0 27.5
ט 9 211 0 23.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017