בית ספר אום טובא ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ט
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
וליד אבו טיר
חמישון טיפוח יסודי
5
עשירון טיפוח יסודי
10
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
40.4%
חציון וותק הוראה
14 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1.8%

עובדי הוראה

15
מורים
37
מורות

תלמידים

770
בנים
1
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

13,862,210 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

10,868,472 ₪
עלות שעות הוראה
10,835,347 ₪
עלות שכר - קורונה
33,125 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,993,738 ₪
שירותי היקף
1,343,096 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
70,894 ₪
חינוך מיוחד
113,900 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-133,414
רכישות חוזים והקצבות
1,456,524 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
142,738 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
456,212 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
17,751 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
26.2