כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
728
כיתות:
29
תלמידים בכיתה:
25.1
שנת הקמה:
1970
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 19050, ירושלים
מיקוד:
9119001
טלפון:
02-6716122
פקס:
02-6715001
מנהל/ת:
וליד אבו טיר
מפקח/ת:
שורוק עטילה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
728
בנים:
727
בנות:
1
כיתות:
28
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 98 1 24.8
ב 4 94 0 23.5
ג 3 80 0 26.7
ד 4 115 0 28.8
ה 3 72 0 24.0
ו 4 91 0 22.8
ז 3 68 0 22.7
ח 2 62 0 31.0
ט 2 47 0 23.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017