כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
587
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
28.0
שנת הקמה:
1993
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
השער החדש 20
כתובת למכתבים:
השער החדש ת.ד. 782, ירושלים
מיקוד:
9100701
טלפון:
02-6282321
פקס:
02-6289720
מנהל/ת:
גורג נבר
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
הכנסיה הלטינית י-ם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
587
בנים:
427
בנות:
160
כיתות:
21
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 20 12 32.0
ב 1 27 8 35.0
ג 1 25 8 33.0
ד 1 25 8 33.0
ה 1 22 11 33.0
ו 1 21 10 31.0
ז 1 21 8 29.0
ח 1 24 7 31.0
ט 3 56 22 26.0
י 3 61 20 27.0
יא 3 65 22 29.0
יב 4 60 24 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017