כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
592
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
29.6
שנת הקמה:
1993
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
השער החדש 20
כתובת למכתבים:
ת.ד. 782, ירושלים
מיקוד:
9100701
טלפון:
02-6282321
פקס:
02-6289720
מנהל/ת:
דאוד כסאברי
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
הכנסיה הלטינית י-ם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2011
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
592
בנים:
424
בנות:
168
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 21 14 35.0
ב 1 18 13 31.0
ג 1 25 8 33.0
ד 1 25 8 33.0
ה 1 25 9 34.0
ו 1 23 10 33.0
ז 1 21 12 33.0
ח 1 20 8 28.0
ט 3 68 19 29.0
י 3 56 24 26.7
יא 3 59 21 26.7
יב 3 63 22 28.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017