כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
655
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
28.5
שנת הקמה:
1993
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
השער החדש 20
כתובת למכתבים:
השער החדש ת.ד. 782, ירושלים
מיקוד:
91007
טלפון:
02-6282321
פקס:
02-6289720
דוא"ל:
asadshn@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
סלימן רבדי
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
הכנסיה הלטינית י-ם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
59
תלמידים:
655
בנים:
469
בנות:
186
כיתות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 27 7 34.0
ב 1 25 8 33.0
ג 1 25 10 35.0
ד 1 20 10 30.0
ה 1 23 5 28.0
ו 1 25 7 32.0
ז 1 25 7 32.0
ח 1 13 13 26.0
ט 3 63 26 29.7
י 4 83 28 27.8
יא 4 78 25 25.8
יב 4 62 40 25.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016