כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
619
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
25.8
שנת הקמה:
1993
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
דרך שכם
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 20190, ירושלים
מיקוד:
9120002
טלפון:
02-6283427
פקס:
02-6289071
מנהל/ת:
חוסאם נעום
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
הכנסיה האנגליקנית
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
619
בנים:
579
בנות:
40
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 54 11 32.5
ב 2 60 6 33.0
ג 2 60 5 32.5
ד 2 52 6 29.0
ה 2 43 11 27.0
ו 2 55 1 28.0
ז 2 36 0 18.0
ח 2 50 0 25.0
ט 2 43 0 21.5
י 2 35 0 17.5
יא 2 49 0 24.5
יב 2 42 0 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017