כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
8
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
8.0
שנת הקמה:
1996
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
סורוצקין 24
מיקוד:
94464
טלפון:
02-6338550
מפקח/ת:
שולמית אריאלי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
סולם סיוע ועידוד לילדים מוגבלי
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
8
בנים:
8
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017